Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của Quý khách trên website, việc này nhằm đảm bảo Taza sẽ Phục vụ Quý khách được chu đáo và tốt hơn. Taza tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Quy định bảo mật của Tazagift tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thông tin Taza thu thập bao gồm Danh tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, email, cookie truy cập website,…Những thông tin này được sử dụng cho các mục đích sau đây:

  • Gửi email tiếp thị, khuyến mãi về hàng hóa
  • Cung cấp thông tin qua trang web của Tazagift theo yêu cầu của khách hàng
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
  • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba (nếu có)

2. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Thông tin của khách hàng được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Taza

3. QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH

Tazagift có quyền sử dụng hình ảnh sản phẩm đã cung cấp cho khách hàng. Taza sẽ sử dụng những hình ảnh đó để thêm vào bộ sưu tập của chúng tôi. Trường hợp Quý khách hàng không đồng ý, vui lòng phản hồi với Taza. Việc quý khách không phản hồi Taza sẽ hiểu là Quý khách đồng ý để Taza sử dụng hình ảnh.

4. QUYỀN SỬ DỤNG COOKIE

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do Taza cung cấp, Taza tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

  • Các chi tiết về khách hàng sử dụng vụ của Taza chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.
  • Địa chỉ giao thức Internet.
  • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
  • Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản của khách hàng.

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của thành viên trên tuideocheotaza.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nghị định 52/2013/NĐ-CP. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý khách trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị Hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, Taza sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo đến khách hàng được biết.