Bộ Số Pha Lê Kỷ Niệm Ngày Thành Lập – TZKNT05

  • Kích thước 5 năm: 126x140x135mm (0.75kg)
  • Kích thước 10 năm: 149x140x135mm (1.08kg)
  • Kích thước 15 năm: 132x140x135mm (0.86kg)
  • Kích thước 20 năm: 173x170x135mm (1.3kg)
  • Chất liệu: Pha lê K9
  • Thiết kế: Miễn phí (tuỳ chỉnh theo yêu cầu)
  • Thời gian: Liên hệ
  • Giao hàng: Toàn quốc
Liên hệGọi ngay